• بست کمربندی استینلس استیل با قفل توپی و بدون روکش: این نوع بست کمربندی جهت اتصال اشیاء سنگین، و یا در محیط های با بازه دمایی بسیار وسیع و در مجاورت با مواد خورنده (مانند انواع اسید و نمک) مورد استفاده قرار می گیرد.

[بدون محصول]
دسته بندی ها